Zona: The Secret of Chernobyl

Zona: The Secret of Chernobyl

352.00 د.إ

Zona: The Secret of Chernobyl is an imaginative intense 1 to 4 player game for ages 18 and above that takes around 3 hours to play.

Zona is an adventure board game designed for 1-4 players. To win the game, player must reach the sarcophagus of Chernobyl Nuclear Power Plant before other players. The sarcophagus opens only when player had previously collected 2 Secrets from underground facilities known as Secret Locations. Players must hurry because there is a time limit to the game. When the Final Emission strikes, everything is lost…

Buy Zona: The Secret of Chernobyl and other great Board Games only at Bored Game Company.

SKU: ZONAANG Categories: , , , Tags: , , ,

Description

GAMEPLAY
Each turn players take 2 Actions (move, explore, combat etc.) and then everyone read an Event Card which contains text for short adventure. At the end of turn, a News Card is drawn by the first player and resolved by him.
MOOD
This board game emphasizes the aspect of survival. Zone depicted on the playing board is an extremely hazardous and isolated area with very limited access to functional equipment and supplies. Players must remember to frequently repair their Items and buy new ones. It is also crucial to rest to reduce Fatigue and heal Damage.
STALKERS
Each player takes role of 1 Scavenger from the 10 included in the game. Each Scavenger has their own Special Skill, set of basic Skills and starting equipment. Values of stats such as Awareness, Agility or Intellect determine how good they are in avoiding dangers and traps, fighting mutants or gathering Artifacts from anomalies. The story of Scavenger explains his/herPersonal Goal – the reason for arriving to the Zone. Differences between Scavengers makes playing each one of them completely unique.
•••
Polski opis:
PRZEGLÄ„D
“Zona” jest przygodowÄ… grÄ… planszowÄ… zaprojektowanÄ… dla 1-4 graczy. Aby zwyciężyć, gracz musi dotrzeć do sarkofagu Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej zanim zrobiÄ… to pozostali gracze. Sarkofag otworzy siÄ™ tylko, jeÅ›li gracz odkryÅ‚ wczeÅ›niej 2 Tajemnice z podziemnych placówek badawczych znanych jako Tajne Lokacje. Gracze muszÄ… siÄ™ spieszyć, ponieważ gra ma limit czasowy. Gdy Ostateczna Emisja uderzy wszystko przepadnie…
ROZGRYWKA
W każdej turze gracze wykonujÄ… 2 Akcje (ruch, eksploracje, konfrontacje itp.) po czym każdy odczytuje KartÄ™ WydarzeÅ„, która zawiera tekst dotyczÄ…cy krótkiego zdarzenia. Na koniec tury pierwszy gracz dobiera KartÄ™ WieÅ›ci i rozpatruje jej efekt.
NASTRÓJ
Ta gra planszowa skupia siÄ™ na aspekcie przetrwania. Strefa przedstawiona na planszy jest skrajnie niebezpiecznym i odizolowanym obszarem z bardzo ograniczonym dostÄ™pem do użytecznego wyposażenia i zapasów. Gracze muszÄ… pamiÄ™tać o regularnych naprawach ich Przedmiotów oraz kupowaniu nowych. Niezwykle istotne jest także odpoczywanie w celu zmniejszania ZmÄ™czenia oraz leczenie ObrażeÅ„.
STALKERZY
Każdy z graczy wciela siÄ™ w rolÄ™ 1 z 10 Szperaczy dostÄ™pnych w grze. Każdy Szperacz posiada swojÄ… indywidualnÄ… Zdolność SpecjalnÄ…, zestaw podstawowych UmiejÄ™tnoÅ›ci i startowy ekwipunek. WartoÅ›ci takie jak Czujność, Sprawność czyIntelekt okreÅ›lajÄ… jak dobrze radzÄ… sobie z omijaniem zagrożeÅ„ i puÅ‚apek, walce z mutantami oraz wyciÄ…ganiu Artefaktów z anomalii. Historia Szperacza wyjaÅ›nia jego/jej Cel Osobisty – powód przybycia do Strefy. Różnice pomiÄ™dzy Szperaczami sprawiajÄ…, że gra każdym/Ä… z nich jest caÅ‚kowicie odmienna.

Additional information

Weight 1 kg
Year Published

Minimum Players

1

Maximum Players

4

Minimum Playtime

120

Maximum Playtime

180

Average Playtime

Mechanics

,

Designer

,

Artist

, ,

Reviews

There are no reviews yet.


Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.


Featured Products

Latest Products

Top Rated products

You've just added this product to the cart: